Hoe ziet een Opstellingsavond eruit?

Vaak krijg ik de vraag hoe een dergelijke (familie)opstellingsavond eruit ziet. Men vindt het over het algemeen lastig daar een beeld bij te vormen. Daarbij is het ook lastig om goed concreet en duidelijk dit te verwoorden. Aangezien ik toch ervaar dat potentiele klanten het soms spannend vinden zo'n avond, vertel ik je in vier filmpjes wat je kunt verwachten.

Vier verschillende rollen tijdens een Opstellingsavond

Tijdens een Opstellingsavond gebeurt veel. Er zijn mensen die een vraag inbrengen, mensen die willen kijken hoe het eraan toegaat op zo'n avond (deelnemer), leden van de representantenpool die mogen representeren en dan nog de begeleider. Voor iedere rol heb ik een filmpje opgenomen!

maxresdefault

Wat is een opstelling precies?

Naar mijn mening is dat niet in woorden uit te drukken. Gelukkig waag ik wel een poging! In dit filmpje ga ik wat dieper in op het proces van een opstelling. Mijn assistenten, de poppetjes, staan er al klaar voor!

maxresdefault

Wanneer je als vraaginbrenger aanwezig bent

Welke vraag breng je nu in tijdens een Opstellingsavond? En wat wordt dan precies opgesteld? Ik leg het in deze video uit.

maxresdefault

Wanneer je als representant aanwezig bent

Als representant dien je de vraag van de vraaginbrenger. Hierbij speelt het woord experimenteren ook een rol: want als je experimenteert dan laat je de verwachtingen ten aanzien van de uitkomst los. En "that's where the magic happens"...

maxresdefault

Wanneer je als deelnemer de avond bijwoont

Een deelnemer wil eerst even "proeven" van de avond: hoe ziet het eruit, wat voor mensen komen, wat is de sfeer, hoe werkt Jacqueline? Sommigen willen ooit zelf een vraag inbrengen en willen dus eerst kijken hoe het eraan toegaat.

maxresdefault

Hoe wordt een Opstellingsavond opgebouwd?

Mijn taak als begeleider is zorgen voor kaders, voor een gevoel van veiligheid en dat de vraag van de vraaginbrengers wordt gediend. Door ons allen.