Een Opstellingsavond van Sprankelend aan de Slag bijwonen?

Tegenwoordig is systemisch werk steeds meer bekend. We hebben Hellinger, Rupert en de meer moderne manier van opstellen. Iedere begeleider past het toe op zijn of haar manier. Ook ik. Humor. Beetje boeverig. Intens. Veilig. Intuïtief. Op mijn authentieke wijze geef ik vorm aan deze avonden. Hier lees je meer over mijn aanpak en wat tijdens een Opstellingsavond aan de orde kan komen. 

Hoe ziet een Opstellingsavond eruit?

Om een indruk te krijgen van hoe een opstellingsavond verloopt, vertel ik je graag over een opstellingsavond die vorig jaar plaatsvond. Er waren vooraf drie gegarandeerde opstellingen; drie personen met drie verschillende vragen. Eén gemeenschappelijke factor: ze wilden meer verbinding.

De eerste opstelling: vader en moeder werden opgesteld. Ze werden bij naam genoemd, de rollen werden niet kenbaar gemaakt. De vraaginbrenger werd uitgenodigd haar plek tegenover haar ouders in te nemen. In plaats van ernaast. Een kleine handreiking zorgde voor verbinding. 

De tweede opstelling: hierin werd onderzocht wat er gebeurde als de vraaginbrenger in een groep ging staan. Welke beweging maakte zij? Wat vond het voelend hart hiervan? Haar hoofd, de intelligentie, stelde vragen, wilde weten hoe het zat. Vertrouwen was erg belangrijk om verbinding te kunnen aangaan. 

De derde en laatste opstelling: deze begon met de brief uit het hart die de vraaginbrenger had geschreven. Dat was een mooi uitgangspunt voor de opstelling. Op het moment dat vader in de opstelling kwam, was er rust en daardoor verbinding. 

Laten we even bellen

Wat is mijn aanpak bij systemisch werken?

Geen verwachtingen, geen druk, slechts je openstellen voor een experiment. Dat is wat ik van je vraag als je deelneemt aan een opstelling. Ben jij de vraaginbrenger? Dan neem ik vooraf contact met je op om je vraag voor te bespreken. Je (extra) voorbereiden mag, maar is niet nodig. Het dient zich altijd aan in het veld/ het systeem.

De opstellingsavonden organiseer ik in een fijne ruimte. Meestal bestaat de groep uit maximaal 15 mensen. Aan het begin van de bijeenkomst neem ik de tijd om samen de basis afspraken door te nemen. Je veilig voelen tijdens een opstellingsbijeenkomst vind ik heel belangrijk. Daarna doen we een oefening om ons op te warmen, zoals luisteren naar muziek, een geleide meditatie of het beantwoorden van een vraag.

Tijdens een bijeenkomst is er ruimte voor twee a drie opstellingen. De vraaginbrenger bepaalt wie zijn of haar representanten zijn. Als representant mag je altijd nee zeggen, zonder dat je dat verder hoeft uit te leggen. Als vraaginbrenger maak je geen deel uit van je eigen opstelling, maar je observeert deels. De deelnemers die noch vraaginbrenger noch representant zijn, observeren (observanten).

Ik begeleid de opstelling. Ik observeer en stel waar nodig aanvullende vragen. Na afloop ‘ontrolt’ de vraaginbrenger de representanten van hun rol. Ondanks de zware onderwerpen die mensen soms inbrengen, is er bij mij altijd ruimte voor humor en een lach. We sluiten de bijeenkomst samen af (met bijvoorbeeld een korte nabespreking of ontspanningsoefening) en bedanken elkaar. Vaak hoor ik van (ex)- deelnemers terug dat de bijeenkomst hen een ander soort energie geeft.

Benieuwd naar de data van de Opstellingsavonden?

Mijn aanpak als begeleider

Dit kan ik je beter zelf vertellen want in woorden opschrijven, lukt me niet zo snel. Woorden zijn slechts woorden. Iedereen heeft daar een ander gevoel bij. Vandaar!

Ook dat lukte een vaste representant van mij niet. Zij besloot toen om het gevoel via een tekening over te brengen. 

Waarom ik zo'n fan ben van Jacqueline?